Call centar

Karijera

Product Developer / UX Dizajner

Znanja i veštine
Minimum 3-4 godina iskustva u radu sa UI dizajnom
Iskustvo u radu sa interfejsima mobilnih i web aplikacija
Profesionalno iskustvo u radu sa alatima za grafički dizajn poput Figme, Sketcha ili Adobe XD
Orijentisanost ka korisniku i proizvodu
Snalažljivost i inicijativa ka poboljšanju proizvoda i korisničkog iskustva
Bonus (uvažavamo dodatno)
Iskustvo u korišćenju tehnika poput Empathy mappinga, Card sortinga, User persona, Heurističkih evaluacija, i drugih metoda kvalitativnih istraživanja
Iskustvo u radu sa Google Design Sprint metodama
Poznavanje Lean UX metoda
Odgovornosti i zaduženja
Razvijanje wireframe-ova i vizuelnih prototipa korisničkih interfejsa
Samostalan rad u razvijanju konačnih grafičkih rešenja
Definisanje i vizuelno predstavljanje kretanja korisnika kroz interfejs (user flow)
Definisanje modela interakcija i evaluacije uspešnosti tih modela (testiranje i istraživanje)
Osmišljavanje i predlaganje koncepata novih elemenata interfejsa i proizvoda
Konstantna komunikacija i rad sa ostalim članovima Marketing i Growth tima
Učestvovanje ili iniciranje sprovođenja ostalih istraživanja koja se tiču korisnika, korisničkih navika, tržišta
Saradnja sa ostalim grafičkim i interfejs dizajnerima u timu pri kreiranju konačnih grafičkih rešenja
Pružanje inicijative, kao i usmeravanje tima ka poboljšanju proizvoda i korisničkog iskustva
Za svoj rad odgovara Direktoru i Direktoru sektora Korporativnog razvoja
Ako smo Vam inspirativni ili znate nekoga ko bi se dobro slagao sa nama, bili bismo zahvalni ako biste nas kontaktirali na hr@vozzi.eu